סקר שכר עו"ד, שכר עורכי דין
1131_codex_logos law.jpg

סקר השכר של קודקס לשנת 2012  

השכר הממוצע של עורכי הדין, 10 התחומים הרווחיים והשפעת הותק

מתודולוגיה

סקר השכר של קודקס בענף המשפט, נערך זו השנה החמישית ברציפות. בסקר השתתפו 1169 עורכי דין פעילים, שהשיבו על שאלון שכר אינטרנטי מקיף, שהופץ במגוון רחב של ערוצי מדיה ושולב באתר קודקס. הסקר מתייחס לתקופה שבין חודש יוני 2011 ליוני 2012. ניתוח הנתונים הסטטיסטיים נערך בסיוע חברת "מדגם ייעוץ ומחקר בע"מ".

52% ממלאי הסקר הן נשים, בעוד ש-48% הינם גברים.

הגדרת גודל משרד לפי מספר עורכי הדין המועסקים בו

  • משרד עורכי דין קטן עד 7 עו"ד
  • משרד עורכי דין בינוני 8-15 עו"ד
  • משרד עורכי דין גדול 16-35 עו"ד
  • משרד עורכי דין גדול מאד מעל 36 עו"ד

ירידה קלה בשכר הממוצע של עורכי הדין ב-2012

בשנת 2012 רשם השכר הממוצע של עורכי הדין, ירידה בהיקף של 3% ושמר על יציבות מתונה. עלייה בשכר הממוצע נרשמה בקרב עוה"ד המנוסים, בעלי ותק של 4 עד 5 שנים, בעוד אשר הנפגעים העיקריים מירידות השכר, היו עורכי הדין הצעירים, בעלי ותק של עד שנה מההסמכה.

שנות הסקר

אחוז שינוי בשכר עורכי הדין בישראל

2012 לעומת 2011

3%-

2011 לעומת 2010

2%

2010 לעומת 2009

3%

בקרב מרבית המעסיקים נרשמו שינויים בשכר הממוצע ששולם לעורכי הדין, כשבקרב מספר מעסיקים, נרשמו ירידות בולטות. הירידה המשמעותית ביותר בשכר, נרשמה במגזר הציבורי, בהיקף של 11% לעומת נתוני 2011. ירידה נרשמה גם בקרב השכר הממוצע ששולם בחברות, בהיקף של 9%. אף משרדי עורכי הדין הבינוניים רשמו ירידה בשכר הממוצע ששולם השנה לעורכי הדין, בהיקף של 5%. זאת, בעוד שהשכר הממוצע בקרב משרדי עורכי הדין הגדולים, רשם דווקא עלייה של 1%, ביחס לנתוני אשתקד.

אלינור מור-סיטבון, מנכ"ל קודקס: "שנת 2012 החלה בירידה מתונה בהיקפי הביקושים לעורכי דין בקרב אחדים מהמעסיקים, בעוד אשר היקף ההשמות נותר יציב. אנו מזהים לאורך השנה מגמה של ירידה קונסיסטנטית בביקושים לעובדים בעיקר בקרב החברות העסקיות. מטבע הדברים, בתקופות של אי ודאות כלכלית, קיימת נטייה לבחינה מחודשת של סוגיית השכר ולזהירות מרבית. הדבר בולט בעיקר בחברות. כאשר התקנים המוקצים לאיוש עבור עורכי הדין מצומצמים יחסית, הופכת כל משרה פתוחה לנחשקת ולתחרותית, כך שלמגייסים קיימת שליטה משמעותית על היבט השכר ונכונותם להתגמש יורדת. עורכי הדין מחפשי העבודה, בדגש על עורכי הדין הצעירים, נוטים להתפשר באופן משמעותי יותר על השכר, לאור מגבלות ההיצע והצפת השוק. הירידה בשכר הממוצע שנרשמה במגזר הציבורי קשורה להאטה הכללית במגזר הציבורי, שאינה ייחודית דווקא לתחום המשפט. במסגרת זו, ראינו השנה, כי קידומים שתוכננו עוכבו, היקף שיחות השכר הצטמצם והעלאות בשכר הוקפאו, כחלק ממגמה משקית כוללת". 

סוג מעסיק

שינוי בשכר ממוצע 2012 לעומת 2011

שינוי בשכר 2011 לעומת 2010

חברות

-9%

1%

מגזר ציבורי

-11%

8%

משרד עו"ד קטן

1%

-3%

משרד עו"ד בינוני

-5%

7%

משרד עו"ד גדול

1%

0%

משרד עו"ד גדול מאוד

-1%

0%

 

הניסיון התעסוקתי משפיע על גובה התלוש

שנת 2012 העלתה כי עורכי הדין בעלי הותק הבכיר יחסית, בהיקף של 5 עד 6 שנות ניסיון, היו אלה שנהנו השנה מעליות בשכר, בהיקף של 1%. גם עורכי הדין בעלי ותק של 4 עד 5 שנות ניסיון, זכו ליהנות מפירות הניסיון, עם עלייה של 1% בשכר הממוצע. זאת, בעוד אשר הנפגעים העיקריים מירידות השכר, היו דווקא עורכי הדין הצעירים, בעלי ותק של עד 4 שנים מההסמכה. שכרם הממוצע של עוה"ד בעלי ותק של עד שנה מההסמכה נשחק באופן המשמעותי ביותר, כשספג ירידה בהיקף של 11%.

שנות ותק

חברות

מגזר ציבורי

קטן

בינוני

גדול

גדול מאוד

עד שנה מההסמכה

8,255

7,152

7,130

9,102

10,095

11,808

שנה עד שנתיים מההסמכה

10,385

9,269

8,817

10,712

12,453

13,859

שנתיים עד שלוש מההסמכה

11,996

9,944

10,652

11,965

14,600

15,043

שלוש עד ארבע שנים מההסמכה

12,872

11,048

11,360

13,807

15,924

17,877

ארבע עד חמש שנים מההסמכה

16,262

13,277

12,143

14,761

17,359

19,623

חמש עד שש שנים מההסמכה

17,342

14,363

13,649

15,428

19,987

21,320

 

התחום הרווחי ביותר – הייטק; הכניסה החדשה – מנהלי

תחום ההייטק שמר גם השנה, על המקום הראשון בצמרת התחומים הרווחיים, ואף רשם עלייה בשכר הממוצע של עורכי הדין בהיקף של 3%. התחום המסחרי הבינלאומי, ניצב במקום השני, עם ירידה של 3% בשכר הממוצע, במקום השלישי ניצב תחום הליטיגציה, שהציג ירידה קלה של 2% בשכר הממוצע. במקום הרביעי ניצב הקניין הרוחני, ששמר על מקומו בדירוג אשתקד, עם עלייה של 9% בשכר הממוצע. במקום החמישי ניצב שוק ההון, במקום השישי, ניצב תחום דיני העבודה, ששמר גם הוא על מיקומו בדירוג, עם ירידה של 3% בשכר הממוצע. במקומות הבאים מדורגים לפי סדר, התחום המסחרי מקומי, המשפט המנהלי והנדל"ן. סוגר את רשימת 10 התחומים הרווחיים – תחום המיסוי, שירד במקום אחד בדירוג ביחס ל-2011. תחום הפירוקים והכינוסים, שניצב במקום ה-10 אשתקד, נדחק החוצה ב-2012 מרשימת התחומים הרווחיים.

 

10 התחומים הרווחיים ביותר 2012

שכר ממוצע 2012

1. היי טק

18413

2. מסחרי בינלאומי

17231

3. ליטיגציה

15925

4. קניין רוחני

15281

5. שוק ההון

15276

6. דיני עבודה

14809

7. מסחרי מקומי

14351

8. מנהלי

13050

9. נדל"ן

11781

10. מיסוי

11643

 

אלינור מור-סיטבון: "תחומי ההייטק, המסחר הבינלאומי והקניין הרוחני אשר מובילים את טבלת התחומים הרווחיים גם השנה, שומרים על מקומם בפסגה. מדובר בתחומים אשר מלכתחילה, מציבים תנאי סף גבוהים במיוחד לעורכי הדין המעוניינים להשתלב בהם, לרבות דרישה לשליטה באנגלית ברמת שפת אם. בשל מיעוט המועמדים המתאימים לתחומים אלה, קיים ביקוש רב למועמדים מעולים בעלי ניסיון בתחום ואשר שולטים באנגלית באופן מושלם, משום שעיקר העבודה מתבצעת בשפה זו. הביקוש מעלה את נכונותם של המעסיקים לשלם משכורות גבוהות למועמדים מתאימים.

הירידה היחסית שראינו השנה בממוצע השכר בתחום המסחרי הבינלאומי, נובעת מאי הודאות הכלכלית השוררת בשווקי ארה"ב ואירופה. המשבר בגוש האירו והתנודתיות של שווקים אלה, הובילו לדריכות מסוימת וזהירות מדודה של המעסיקים בכל הנוגע לביצוע העלאות שכר ושיפור תנאים.

הירידה בשוק ההון, נובעת בראש ובראשונה מהירידה בהיקף ההנפקות לבורסה, האופיינית לתקופות של האטה כללית. השנה החולפת התאפיינה, בין היתר, בפחות גיוסי הון, ובכמות נמוכה יותר של תשקיפים. במצב דברים מסוג זה, נדרשים המעסיקים לשינויים זהירים בכל הנוגע להיבטי השכר, עד להתבהרות התמונה הכלכלית העולמית, לרבות השפעתה על היבטי המסחר הבורסאי בישראל.

הירידה בתחום הנדל"ן, עומדת בקורלציה לירידה בביקושים בתחום זה. ענף המשפט, קשור בקשר הדוק לכלל ענפי המשק הישראלי. המחאה החברתית והשפעתה על סוגיית הדיור, בדגש על ירידה בהיקף הפרויקטים לבנייה, חלחלה אף למגרש המשפטי ומשכה את המשכורות בתחום כלפי מטה. 

הכניסה של התחום המנהלי לטבלה, מסמנת מגמה מעניינת. לאורך השנה החולפת חזינו בפריחת התחום המוניציפאלי. לא מעט עורכי דין צעירים פותחים משרדים עצמאיים בסמוך לסיום ההתמחות ופונים לתחום. ההתמודדות עם ועדות תכנון ובנייה וועדות ערר נתפסת בעיני עורכי הדין הצעירים כפשוטה יחסית ורווחית. הנטישה הגבוהה יחסית של עורכי הדין את התחום, מולידה ביקושים למועמדים מתאימים בקרב המשרדים.

סוגיה נוספת בולטת, בתחום ניהול העתירות המנהליות והגשת בג"צים. המחאה החברתית והתודעה האזרחית שהתחדדו בעקבותיה, הובילו לריבוי עתירות של האזרחים אל מול הרשויות ובהתאמה לביקושים גוברים למועמדים בעלי פרופיל אישי ומקצועי גבוה, להשתלבות במשרדים.