סקר שכר עו"ד, שכר עורכי דין
1131_codex_logos law.jpg

סקר השכר של קודקס לשנת 2013  

השכר הממוצע של עורכי הדין ספג ירידה נוספת של 3% בהמשך למגמת אשתקד; הנפגעים העיקריים היו המשרדים הקטנים, הבינוניים והגדולים מאוד; עורכי הדין הותיקים סבלו מירידה בשכר.

מתודולוגיה

סקר השכר של קודקס בענף המשפט, נערך זו השנה השישית ברציפות. בסקר השתתפו 1450 עורכי דין פעילים, שהשיבו על שאלון שכר אינטרנטי מקיף, שהופץ במגוון רחב של ערוצי מדיה ושולב באתר קודקס. ניתוח הנתונים הסטטיסטיים נערך בסיוע חברת "מדגם ייעוץ ומחקר בע"מ".

49% ממלאי הסקר הן נשים, בעוד ש-51% הינם גברים.

הגדרת גודל משרד לפי מספר עורכי הדין המועסקים בו -
משרד עורכי דין קטן עד 7 עו"ד
משרד עורכי דין בינוני 8-15 עו"ד
משרד עורכי דין גדול 16-35 עו"ד
משרד עורכי דין גדול מאד מעל 36 עו"ד

ירידה קלה בשכר הממוצע של עורכי הדין ב-2013

מגמת ההאטה בפעילות הכלכלית העסקית במשק נמשכת כבר תקופה ממושכת. במהלך 2012 הגיעו אותותיה גם לענף המשפט, אז ירד השכר הממוצע של עורכי הדין ב-3%, זאת במקביל לצמצום בהיקף הגיוסים והקפאת קידומים, שפגעו בעיקר בעורכי הדין הצעירים. סקר השכר השנתי של קודקס, שנערך זו השנה השישית ברציפות, מראה כי השחיקה בשכר עורכי הדין הולכת ומעמיקה. גם השנה ירד שכר עורכי הדין ב-3% נוספים, בדומה לנתוני 2012.

ואולם השנה, בניגוד לשנה החולפת, היו הנפגעים העיקריים דווקא עורכי הדין הותיקים, שצברו ניסיון של מעל ל-5 שנים במקצוע, ואשר שכרם נשחק בכ-6%.

על אף הירידה הכוללת המתונה יחסית, המעסיקים שהרגישו בירידות באופן חד היו משרדי עוה"ד הגדולים מאוד, שמרכזים את הטיפול בחלק ארי מהחברות הגדולות והמובילות במשק, כנגזרת מצמצום בהיקף פעולתן של האחרונות ומהפגיעה בפעילות הכלכלית בשוק המקומי שמושפע מהיבטים גלובאליים. גם המשרדים הקטנים נפגעו וספגו את הירידה המצרפית הגדולה ביותר בשכר, בהיקף של 6%. ירידה משמעותית ניכרה גם בשכר הממוצע במשרדי עורכי הדין הבינוניים, שעמדה על 5%.

שנות הסקר

אחוז שינוי בשכר עורכי הדין בישראל

2013 לעומת 2012

3%-

2012 לעומת 2011

3%-

2011 לעומת 2010

2%

2010 לעומת 2009

3%


ירידה בשכר בשוק הפרטי

על פי נתוני סקר קודקס, בקרב מרבית המעסיקים נרשמה ירידה בשכר עורכי הדין, למעט במגזר הציבורי. השחיקה המשמעותית ביותר בשכר, נרשמה כאמור במשרדי עורכי הדין הקטנים בהיקף של 6% שם עמד השנה השכר הממוצע על 10,087 ₪; משרדי עורכי הדין הבינוניים ספגו ירידה של 5% והציגו שכר ממוצע של 11,996 ₪, ירידה של 5% ניכרה גם במשרדי עורכי הדין הגדולים מאוד, עם שכר ממוצע של 15,803 ש"ח. ירידה בשכר הממוצע נרשמה אף במשרדים הגדולים בהיקף של 3%, שם עמד השכר הממוצע על 14,686 ש"ח. החברות רשמו ירידה של 2% והציגו שכר ממוצע של 12,595 ש"ח. והמגזר הציבורי? שם השכר דווקא עלה. עם ההיקף הנמוך ביותר של שעות העבודה ביחס לכלל המעסיקים ועלייה של 4% בשכר עורכי הדין (ממוצע של 11,272 ₪) - מצב עורכי הדין הציבוריים במגמת שיפור.

סוג מעסיק

שינוי בשכר ממוצע 2013 לעומת 2012

שינוי בשכר ממוצע 2012 לעומת 2011

ממוצע  שעות עבודה ביום

חברות

-2%

-9%

9

מגזר ציבורי

4%

-11%

8.7

משרד עו"ד קטן

-6%

1%

9.3

משרד עו"ד בינוני

-5%

-5%

10.1

משרד עו"ד גדול

-3%

1%

10.1

משרד עו"ד גדול מאוד

-5%

-1%

10.5

 

אלינור מור-סיטבון, מנכ"ל קודקס: "נתוני הסקר משקפים במידה רבה את הלך הרוח של הענף. במהלך 2013 התרחשה ירידה בולטת בהיקף העסקאות המסחריות, ההנפקות והפעילות הכלכלית-מסחרית במשק. אמנם, חלף פרק זמן לא מבוטל עד שההשפעות החלו לחלחל לשוק המשפטי, אך התוצאה הייתה בלתי נמנעת. המחלקות המסחריות במשרדים הגדולים, שהכנסותיהן מהוות חלק ארי מפעילות הפירמות, ושנשענות על פעילות החברות – ליוו פחות עסקאות וכנגזרת נדרשו להפחית את שכר עורכי הדין ולהקפיא העלאות, במטרה להימנע ככל הניתן מפיטורי עובדים. במשרדים הבינוניים, ניכרה מגמה משולבת של ירידה בהיקף המשכורות ההתחלתיות שמשולמות לעורכי דין חדשים לצד היעדרם של עדכוני שכר משמעותיים לעובדים הקיימים. הפגיעה בשכר עורכי הדין במשרדים הקטנים, נובעת בין היתר מהצפת השוק וממגבלות ההיצע, שמובילות לכך שעורכי דין רבים יסכימו להתפשר על היבט השכר בידיעה שיידרשו לעבוד פחות שעות. זאת ועוד המשרדים הקטנים שקוראים את מפת השוק נוטים לשבת על הגדר בתקופות של אי יציבות כלכלית, בין היתר משום שבדומה לעסקים קטנים, הם בעלי בטחונות מצומצמים ביחס לשחקנים הגדולים בשוק, ונדרשים להדק את החגורה על מנת לשמור על מאזן חיובי"

שכר הותיקים נשחק

בסקר השכר של קודקס, נבדקה גם הקורלציה בין הותק של עורכי הדין לשכר המשולם להם. נתוני 2013 עמדו בניגוד לנתוני 2012 והציגו ירידות חדות במיוחד בקרב שכרם של עורכי הדין בעלי הותק הבכיר יחסית, בהיקף של 4 עד 6 שנות ניסיון. עורכי דין בעלי ותק של 4 עד 5 שנות ניסיון, ספגו השנה ירידה בהיקף של 4% בשכרם, בעוד שעורכי הדין בעלי ותק של 5 עד 6 שנות ניסיון איבדו 6% משכרם.
מצבם של עורכי הדין הצעירים (בעלי ותק של עד שנה) אמנם לא הורע משמעותית אך גם לא השתפר - זאת לאחר ששכרם נשחק אשתקד בהיקף של 11%, נקודת מוצא שנשמרה גם השנה עם עלייה מינורית של 0.5%. שכרם הממוצע של עוה"ד בעלי ותק של עד שנה מההסמכה עמד ב-2013 על 8,957 ₪. מנתוני הסקר עולה, כי ככל שהיבט השכר מהווה שיקול מרכזי בבחירת סוג המעסיק, עבור עוה"ד הצעירים, קיימת עדיפות ברורה לבחירה במשרדים הגדולים.
ע"פ נתוני קודקס, בשנת 2013 הרוויח עורך דין צעיר (בעל ותק של עד שנה מההסמכה) 8,267 ₪ בממוצע בחברות, 7,052 ₪ במשרדי עוה"ד הקטנים ו-8740 ₪ במשרדי עוה"ד הבינוניים. במשרדי עורכי הדין הגדולים עמד השכר הממוצע של עוה"ד הצעיר על 10,505 ₪, בעוד שבמשרדים הגדולים מאוד נהנו עורכי הדין הצעירים משכר ממוצע של 11,331 ₪.
עורכי דין בותק של שנה עד שנתיים ספגו ירידה של 1% בשכרם, בעוד ששכרם הממוצע של עורכי דין בותק של 3-4 שנים נותר זהה לאשתקד – 13,783 ₪.
ומה באשר לעורכי הדין הותיקים? עו"ד בותק של 5-6 שנות ניסיון הרוויח השנה 16,071 ₪ בממוצע בחברות, 11,973 ₪ במשרדי עו"ד קטנים, 14,845 ₪ במשרדים בינוניים, 18,996 ₪ במשרדים הגדולים ו-19,998 ₪ בפירמות עורכי הדין הגדולות מאוד.
השנה נבדק גם שכרם של עורכי הדין הותיקים יותר, בעלי ניסיון של מעל ל-6 שנים במקצוע. מהנתונים עולה כי עו"ד בותק של 6-7 שנות ניסיון הרוויחו בממוצע ב-2013 – 16,762 ₪ בחברות, 12,421 ₪ במשרדים הקטנים, 16,017 במשרדים הבינוניים, 19,710 ₪ במשרדים הגדולים, 20,560 במשרדים הגדולים מאוד וכן 14,734 ₪ במגזר הציבורי.
עורכי דין בותק של 7-8 שנות ניסיון הרוויחו השנה, 18,960 ₪ בחברות, 14,549 ₪ במשרדים הקטנים, 18,104 ₪ במשרדים הבינוניים, 20,285 ₪ במשרדים הגדולים, 23,102 ₪ במשרדים הגדולים מאוד ו16,018 ₪ במגזר הציבורי.

שנות ותק

חברות

קטן

בינוני

גדול

גדול מאוד

עד שנה מההסמכה

8,267

7,052

8,740

10,505

11,331

שנה עד שנתיים מההסמכה

10,925

9,052

10,137

12,084

13,304

שנתיים עד שלוש מההסמכה

11,722

9,787

11,590

13,990

14,855

שלוש עד ארבע שנים מההסמכה

13,179

10,987

12,813

15,460

17,327

ארבע עד חמש שנים מההסמכה

15,410

11,675

13,852

17,086

18,005

חמש עד שש שנים מההסמכה

16,071

11,973

14,845

18,996

19,998

 

אחת ולתמיד: בפריפריה מרוויחים פחות

סקר קודקס בחן השנה לראשונה את השפעת המיקום הגיאוגרפי על היקף השכר המשולם לעורכי הדין. נתוני הסקר איששו את מה שנטען כבר זמן רב – עורכי הדין המועסקים במרכז הארץ ואשר מהווים את החלק הארי של עוה"ד הפעילים בישראל מרוויחים משמעותית יותר ביחס לעורכי הדין המועסקים בפריפריה.
שכרם הממוצע של עוה"ד מהמרכז (ת"א, גוש דן והשרון) עומד על 13,721 ₪, שכרם הממוצע של עורכי הדין מאזור חיפה ונהריה עומד על 10,258 ₪, שכרם הממוצע של עורכי הדין הירושלמים עומד על 11,596 ₪, באזור נתניה וחדרה עומד השכר על 8885 ₪, בעפולה והסביבה עומד השכר על 8750 ₪, באשדוד ורחובות על 8,687 ₪ ובאזור הגליל וצפונה - היקף השכר הינו 8,333 ₪.
בקודקס מציינים, כי בבחינת נתון השכר השנתי הממוצע בענף המשפט, חשוב לתת את הדעת לעובדה כי כ-80% מעורכי הדין הפעילים בישראל עובדים במרכז הארץ, לעומת כ-20% שעובדים בפריפריה. כמות עורכי הדין המשתתפים והיחס המספרי בין המועסקים במרכז לעומת הפריפריה משפיעים ומושכים את השכר הממוצע כלפי מעלה.

אזור גיאוגרפי

שכר ממוצע 2013

תא, גוש דן, השרון

13,721

חיפה, נהריה

10,258

הגליל וצפונה

8,333

ירושלים והסביבה

11,596

נתניה, חדרה

8,885

עפולה והסביבה

8,750

אשדוד, רחובות

8,687

 

שחיקה בהייטק ובשוק ההון שעדיין מדורגים בצמרת

סקר השכר של קודקס מיפה את התחומים שהיו הרווחיים ביותר בשנת 2013 בענף המשפט.
גם השנה ניצב תחום ההייטק בצמרת הרווחיים, עם שכר ממוצע של 17,495 ₪ ואולם סבל משחיקה של 5% ביחס לשכר הממוצע בתחום ב-2012. במקום השני מדורג התחום המסחרי הבינלאומי, עם שכר ממוצע של 16,966 וירידה של 2% בשכר הממוצע ביחס לאשתקד. במקום השלישי ניצב גם השנה תחום הליטיגציה עם שכר ממוצע של 15,400 ₪ שמבטא ירידה של 3% ביחס לשכר הממוצע בתחום אשתקד. במקום הרביעי מדורג הקניין הרוחני, עם שכר ממוצע של 14,720 ₪, עם ירידה של 4% ביחס לאשתקד.
במקום החמישי ניתן למצוא את תחום שוק ההון, ששומר על דירוגו במיקום זה זו השנה השנייה ברציפות, ואולם לצד ירידה של 5% בשכר הממוצע. במקום השישי, נמצא התחום המסחרי המקומי, שעלה במקום אחד בדירוג ביחס ל-2012, עם שכר ממוצע של 13,970 ₪ וירידה כוללת של 3% ביחס לשכר ששולם אשתקד לעוסקים בתחום. במקומות הבאים מדורגים בהתאמה: דיני העבודה, המשפט המנהלי, הנדל"ן והפירוקים והכינוסים.

התחומים הרווחיים ביותר 2013

שכר ממוצע 2013

שכר ממוצע 2012

אחוז השינוי בשכר

1. היי טק

17495

18413

-5%

2. מסחרי בינלאומי

16966

17231

-2%

3. ליטיגציה

15400

15925

-3%

4. קניין רוחני

14720

15281

-4%

5. שוק ההון

14480

15276

-5%

6. מסחרי מקומי

13970

14351

-3%

7. דיני עבודה

13850

14809

-6%

8. מנהלי

13250

13050

2%

9. נדל"ן

12006

11781

2%

10. פירוקים וכינוסים

9592

9406

2%

אלינור מור סיטבון: "התחומים הרווחיים ביותר, שמובילים את הטבלה זה מספר שנים - ההייטק, המסחרי הבינלאומי והקניין הרוחני הינם תחומים מבוקשים ביותר שחסמי הכניסה שהם מציבים הם מהגבוהים בענף. המשרדים מחפשים לכל אורך השנה "כוכבים" בתחומים אלה, אשר צברו ניסיון מעשי במשרדים מובילים ובעלי אנגלית שפת אם, גם בתקופה של ירידה בהיקף העסקאות. מיעוט המועמדים ביחס להיקף הביקושים מעלה את נכונות המעסיקים לשלם משכורות גבוהות למועמדים מתאימים.
ואולם השחיקה בשכר הממוצע בתחומים אלה וכן בתחום שוק ההון ובתחום המסחרי המקומי, נובעת כאמור מהירידה בפעילות הכלכלית במשק, מהיקף העסקאות המסחריות וההנפקות וכן בצמצום בגיוסי ההון. התהליכים הגלובאליים שפוגעים בחברות המסחריות ואשר חלחלו למשרדי עורכי הדין, המעניקים להן שירותי ליווי וייעוץ עסקי, הובילו לדריכות וזהירות בכל הנוגע לביצוע העלאות שכר ושיפור בתנאים, עד להתבהרות ושיפור במצב הכלכלי במשק.
בכל הנוגע לנדל"ן בשנה החולפת חזינו בעלייה שיטתית וגבוהה בביקושים לעורכי דין בעלי ניסיון בתחום, שנובעת בין היתר, משוך גלי המחאה החברתית שהובילו לקיפאון בפעילות הנדל"נית ובהיקף הגיוסים לתחום. העלייה במחירי הנדל"ן למגורים והיקף העסקאות שרק הולך ועולה, החזירו את נתונים הגיוסים, לאלה שהכרנו לפני פרוץ המחאה".