073-2270270
כניסת משתמש קיים שם משתמש סיסמה כניסה שכחתי סיסמא הרשם:  עו"ד  מתמחה

גל גיוסים ראשון של מתמחי 2012 סופי

מגמות בביקוש ל עורכי דין בשנת 2009

בחנו את הביקושים לעורכי דין במהלך השנה החולפת. ומצאנו שבשנת 2009 נפתחו מעל ל-1,100 משרות עורכי דין בקודקס. לצורך ניתוח והבנת המגמות בשוק המשפטי בשנת החולפת נבחנו ונותחו משרות אלו לעומק לפי מספר קריטריונים ופרמטרים.

הפרמטרים שנבדקו הם
לאיזה מגזר משתייכות המשרות שנפתחו (משרד עו"ד, מגזר ציבורי, חברה). מהו גודל המשרד (גדול מאוד, גדול, בינוני או קטן). לאיזה תחום עיסוק משתייכות המשרות שנפתחו

הבועה ושיברה
התקופה שבין שנת 2007 ועד אפריל 2008, הייתה תקופת שפע במשק באופן כללי וכתוצאה מכך גם שוק עורכי הדין חווה רנסאנס. צמיחה זו באה לידי ביטוי בקרב המשרדים הבינוניים, הגדולים והגדולים מאוד, אלו, גם אלו, חוו צמיחה וגייסו כוח אדם לא רק ע"פ הצרכים אלא גם בהתאם לציפיות הצמיחה והגידול שהיו למשרדים, בתקופה זו משרדים מסוימים הכפילו ואף שילשו את כמות עורכי הדין המועסקים בהם והפכו לשחקנים משמעותיים בענף. המחצית השנייה של 2008 כבר נראתה אחרת, הצמיחה שראינו קודם לכן החלה לשנות מגמה, זאת בעקבות הציפיות למיתון שחלחלו למשק ובאופן לא מפתיע גם לענף עריכת הדין שהוא ענף שירותי המושפע ישירות מנפח עסקאות ופעילויות בשווקים.

שנת 2009 - שנת מיתון
בהמשך למגמה, הרבעון הראשון של 2009 התאפיין בירידה בביקוש לעורכי דין, גיוסים הוקפאו המשרדים עשו מאמצים להימנע מפיטורים באמצעות ניוד עובדים בין המחלקות ע"פ צורך, הקפאת העלאה במשכורות ולעיתים אף קיצוצי שכר ותנאים, בחלק מהמשרדים לא היה מנוס מצמצומים הלכה למעשה ופיטורים של עורכי דין הוצאו לפועל. הנפגעים העיקריים היו משרדים שצמחו מהר ו/או משרדים גדולים מאוד, משרדים שתחומי עיסוקם המרכזיים נפגעו בעקבות המשבר במשק (שוק ההון, עסקות בינלאומיות, נדל"ן, היי טק ועוד). גם חברות הצטמצמו בצורה משמעותית ומרבית הגיוסים הוקפאו. מגמה זו ניכרת היטב בגרף המתאר את הביקוש לעורכי דין לפי חודש, השוק כולה חווה ירידה שבאה לידי ביטוי בכל התחומים ובכל המגזרים. את נקודת השפל בביקוש לעו"ד חווה השוק בחודש אפריל שבו גם חל חג הפסח וימי העבודה בו היו מועטים. חודש זה, מהווה את קו פרשת המים שממנו והלאה התהפכה המגמה משלילית לחיובית. מחודש מאי, עם החזרה לשגרת עבודה מחופשות חג הפסח, רוחות חדשות מתחילות לנשב בשוק עורכי הדין ואנו חוזים בניצנים של יציאת השוק מקיפאון, משרדים כבר לא יכולים לשבת על הגדר, הפחד הפסיכולוגי מתאזן והיה צורך לגייס כוח אדם בעקבות תחלופה טבעית ולצרכי עבודה שוטפים של הפירמה.

הרבעון האחרון של 2009 - ניצני התאוששות
ברבעון האחרון של 2009 אנו עדים ליציאה ברורה מהקיפאון בו היה שרוי השוק עד כה. הפשרה זו ניכרת במספר פרמטרים בו זמנית: גידול בביקושים לעורכי דין, ביקושים בתחומי עיסוק שחוו מכה קשה במהלך המשבר (דרישה למומחיות בתחום הנדל"ן, שוק ההון ועוד) ביקוש לעו"ד בכירים, כמו גם בשינויים מבניים (כגון פיצולי משרדים) ויוזמות חדשות המתאפשרים בעקבות שינויי האקלים ועליה זהירה במפלס האופטימיות בענף. הגיוסים ברבעון האחרון של 2009, משקפים לא רק צרכים טבעיים ושוטפים, אלא גם את ציפיות השוק להתאוששות וצמיחה. אך בניגוד לעבר הציפיות היום ריאליות ומבוססות באופן ישיר על אינדיקאטורים של צמיחה שמראה המשק כולו. יש תחושה של חזרה איטית לנורמאליות בתחום הגיוסים לא בועת 2007 אבל גם לא הקיפאון של תחילת 2009. עו"ד אלינור מור סיטבון, מנכ"ל קודקס: "ענף המשפט הינו ענף של נותני שירותים וכתוצאה מכך הביקוש לעובדים נגזר ישירות מהאקלים הכלכלי השורה במשק כולו ומושפע באופן מהיר יחסית לשווקים אחרים לעסקאות ולפעילות בשווקים. ניצני התאוששות שנחוו במשק כולו ברבעון האחרון של 2009 באים לידי ביטוי גם בכמות המשרות שהחלו להיפתח, להבדיל מבעבר, עושה רושם כי כיום הביקושים לעורכי דין הם ריאליים וציפיות הענף בהחלט קשורות למציאות הכלכלית של המשק."

השוואה לשנת 2008
בסה"כ חלה ירידה של 44% במספר המשרות שנפתחו בשנת 2009 לעומת כמות אלו שנפתחו בשנת 2008. הסיבה לירידה היא המיתון ששרר במשק כולו בשנה החולפת. שנת 2009 החלה בנחיתות רבה מול שנת 2008 ברבעון הראשון של שנת 2009 נפתחו 53% פחות משרות מאשר באותה תקופה אשתקד. אך כפי שניתן לראות הרבעון האחרון של 2009 כבר השיג את הרבעון האחרון של2008 , יש לקחת בחשבון שבסוף 2008 השוק כבר נכנס למיתון העלייה ברבעון האחרון של 2009 לעומת אותה תקופה ב-2008 משקפת חזרה למצב נורמאלי. עו"ד אלינור מור סיטבון, מנכ"ל קודקס, מסבירה: נראה כי הביקושים לעורכי דין מתחילים להראות סימנים של חזרה לרמות שוק נורמאליות יחד עם זאת יש לזכור כי חודשים נובמבר דצמבר מאופיינים בדר"כ בפעילות ערה יותר של גיוסים. המשרדים הקטנים שמרו על יציבות יחסית המגמה הכללית ניכרת גם כשבודקים את הרכב המשרות שנפתחו על-פני חודשי השנה בחלוקה לגודל המשרד. יחד עם זאת, מעניין לראות כי דווקא הביקוש לעובדים במשרדים הקטנים שמר על יציבות מסוימת על-פני השנה לעומת מגזרי שוק אחרים שהושפעו יותר ממצב המשק. אלינור מור סיטבון, מנכ"ל קודקס מסבירה: במשרדים הקטנים איוש המשרות נובע בעיקרו מתחלופה טבעית ולא מציפיות לצמיחה או צמיחה בפועל, יש להוסיף לכך את העובדה שמשרדים קטנים גובים בדר"כ שכר טרחה נמוך יותר ושלרוב אינם עוסקים בתחומים שנפגעו באופן ישיר מהמיתון. עובדות אלו מסבירות את היציבות בכמות המשרות במגזר זה לעומת מגזרים אחרים שאצלם הביקושים לעורכי דין מונעים גם מצרכי תחלופה טבעית אך גם מאסטרטגיות צמיחה של המשרד.

אילו תחומים היו מבוקשים השנה?
רשימת 10 התחומים אשר אליהם משתייכות המשרות שנפתחו השנה, ע"פ סדר יורד.

1- מסחרי
2- ליטיגציה
3- נזיקין
4- נדל"ן
5- מקרקעין
6- אזרחי
7- שוק ההון
8- מיסוי
9- עבודה
10- הוצל"פ

אלינור מור סיטבון, מנכ"ל קודקס: ישנם תחומים שהם תמיד רלוונטיים ופחות רגישים לתנודות השוק ולעומת זאת, תחומים אחרים שהם בהחלט פועל יוצא של שגשוג סקטורים אחרים במשק כגון: שוק ההון, מקרקעין והיי טק, כמו תמיד יש גם את אלו שיוצאים נשכרים והמשבר היווה עבורם הזדמנות, כזה הוא תחום הפירוקים והכינוסים שזכה השנה לביקושים רבים יותר. מעניין לראות כי תחום המיסוי טיפס במעלה הביקושים לעומת שנים קודמות. בקודקס זיהינו את המגמה ובימם אלו אנו שמים דגש נוסף על איתור, גיוס ו השמת עורכי דין מהתחום המיסוי.

>> קרא עוד מאמרים

מחלקת קודקס בכירים מעניקה שירותים לעורכי דין בעלי משכורת חודשית ממוצעת בסך של 30,000 ומעלה