073-2270270
כניסת משתמש קיים שם משתמש סיסמה כניסה שכחתי סיסמא הרשם:  עו"ד  מתמחה

 

תנאי שימוש באתר קודקס

תאריך: 20  פברואר 2018 

חברת קודקס מערכות בע"מ (להלן: " קודקס" ,"אנו", או "אנחנו" ) הינה הבעלים של מערך שירותי הייעוץ וההשמה, אתר האינטרנט בכתובת www.codex.co.il  , ואפליקציית הטלפון (להלן: "השירותים")  (להלן: ביחד ו/או לחוד "האתר" או "השירות").  השימוש בשירותי קודקס כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של קודקס הנמצאת בכתובת www.codex.co.il/privacy  (ביחד ולחוד “תנאי השימוש”). אם אינך מסכים לתנאי השימוש (בחלקם או במלואם) הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בשירותי קודקס.  

ככלל, שירותי קודקס אינם מיועדים לקטינים. במקרה שמובא לידיעתנו כי אדם שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים עושה שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו, קודקס שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתו לשירות. במידה והנך קטין אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון יחד עם הוריך וקבל את הסכמתם להשתמש בשירות.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, המשתמש בשירותי קודקס, והנם הסכם משפטי מחייב בינך לבין קודקס. האחריות לקרוא, להבין ולמלא אחר הוראות תנאי השימוש באתר הינה על אחריותך המלאה.

שימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה הינו מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

 1. השירותים

קודקס היא חברת השמה וייעוץ קריירה מובילה לעורכי דין ומקצועות המשפט, כמו גם בענפי השיווק, היח"צ, הפרסום והאדמיניסטרציה. קודקס מפעילה טכנולוגיה מתקדמת התומכת בשירותי ההשמה שלה. אתר קודקס תומך במערך חיפוש העבודה על ידי אפשרות לפתיחת תיקים אישיים, פרסום משרות, חיפושן והגשת מועמדות. כמו כן, באתר ניתן למצוא מוקד תמיכה וסיוע למחפשי עבודה בענפי הפעילות של קודקס, בלוג תוכן לענף המשפט וכן פלטפורמה לעריכת סקרים ופרסומן (להלן: "תוכן"). 

שירותי ההשמה של קודקס נועדו לשימושם הפרטי של מחפשי עבודה ולמטרה זו בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן האתר או במודעות הדרושים המתפרסמות בו.  

מודעות הדרושים בקודקס מתפרסמות על ידי או עבור המעסיקים ובאחריות המעסיקים בלבד, ואין קודקס אחראית לתוכנן. אין  לראות בכל פרסום של מודעת דרושים כל המלצה או הבעת עמדה של קודקס לגבי טיב המשרה המוצעת, קהל היעד הרלוונטי למשרה או המעסיק המציע.

מודעות הדרושים עלולות להכיל אי דיוקים וטעויות סופר ואחרות. ככל והמודעות מתפרסמות בלשון זכר, הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל המשרות המתפרסמות מיועדות לנשים וגברים, וללא קשר לגיל, מעמד אישי, דת, נטייה מינית, ארץ מוצאם או השקפתם הפוליטית.

קודקס עשויה לשלוח למשתמשים דואר אלקטרוני ו/או מסרוני טלפון, לשם עדכון הליך חיפוש העבודה שלהם, לספק מידע כללי בדבר השירותים, עדכונים על מגמות שוק, מידע כללי רלוונטי למחפשי עבודה או להעביר מידע שיווקי. עם זאת, נאפשר לכל משתמש להסיר את עצמו מכל רשימת תפוצה בצורה ברורה ונוחה.

 1. כניסה לאתר

  על מנת להשתמש בשירותי קודקס תתבקש לפתוח חשבון ולספק פרטים מזהים כגון מספר הטלפון הנייד שלך, כתובת דוא"ל חוקית וכן תתבקש להגדיר סיסמת אבטחה. הנך נושא באחריות הבלעדית והמלאה לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת חשבונך ולכן חשוב לשמור על סיסמתך באופן סודי. עליך להקפיד שלא לגלות את שם המשתמש והסיסמה של חשבונך. בנוסף, עליך לפקח על השימוש הנעשה בחשבונך. עליך לספק מידע מדויק ושלם ליצירת חשבון והנך מסכים שלא להציג מצגי שווא לגבי הזהות או פרטי חשבונך. הנך מסכים לשמור את פרטי חשבונך מעודכנים ומדויקים.

קודקס מאפשרת  לך להיכנס לשירותיה תוך שימוש בפרטי המשתמש שלך בפייסבוק או בלינקדאין. במידה ותעשה זאת תקבל קודקס מידע עליך מתוך חשבון הפייסבוק או הלינקדאין שלך. סוג והיקף המידע תלוי בהגדרות הפרטיות שלך באותן רשתות חברתיות ואנו ממליצים לבחון מעת לעת את הגדרות הפרטיות שלך שם. 

 הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר כאמור ונתונים שיאספו על יד  קודקס יישמרו במאגר המידע של האתר. שימוש קודקס בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של קודקס

אם ברצונך לסיים את  שימוש בשירותי קודקס ולסגור את חשבונך, תוכל  לפנות אלינו באמצעות אחד מאמצעי הקשר הזמינים באתר ובכפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

 

 1. העדר יחסי עובד מעביד

כל הסכם עבודה ו/או הסכם העסקה ו/או הסכמה למתן שירותים ו/או הסכמה מסחרית אחרת בין בינך לבין מעסיק המפרסם דרך קודקס, יהיו בינך לבין  המעסיק וקודקס לא תהיה כל צד בעסקה כזו. למען הסר ספק, אין בין קודקס לבין מי ממשתמשי שירותיה יחסי עובד-מעביד, וכל העסקה של קודקס את עובדיה הישירים נעשית בהסכם ספציפי החתום בכתב בין הצדדים. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד קודקס בגין גיוסך או אי גיוסך אצל מעסיק ספציפי ובגין תנאי העסקה אלה ככל שיהיו.

 

 1. קניין רוחני
  • האתר כולל תכנים אשר מקורם בקודקס ו/או בצדדי ג' אשר העניקו לקודקס זכות שימוש בו, לרבות פרסומו באתר. תכנים אלו הנם רכושם הבלעדי של קודקס (או של צדדי ג' כאמור). אין להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את התוכן בשום צורה שהיא ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי העולה בקנה אחד עם מטרות האתר ועם תנאי השימוש ללא קבלת אישור קודקס מראש ובכתב.

  • כל זכויות היוצרים (בין אם רשומות אם לא רשומות), לרבות הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע האמור בסעיף 2.1 לעיל ובמידע הסטטיסטי, לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לקודקס (או שלקודקס הוקנתה זכות שימוש בו ו/או לפרסם אותו באתר) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של קודקס מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על יד קודקס באמצעות האתר כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של קודקס (או של צדדים שלישיים). חל איסור מוחלט על העתקה, פרסום, הפצה, הצגה בפומבי, מסירה לצד שלישי של עמודי האתר ו/או המידע, בחלקם או במלואם, לרבות שימוש מסחרי, ליצור דפדפן או תיחום סביב תוכן האתר,  ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של קודקס. למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד האתר, עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לקודקס, שמורים לקודקס.

 2. תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים

 

 

 

 

 1. שינויים


  • שינויים בתנאי השימוש. קודקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, ולכן מומלץ לבקר בדף זה לעתים תכופות. תינתן הודעה על שינויים מהותיים בתנאי השימוש בעמוד הבית של האתר. שינויים מהותיים מעין אלו יכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר כל הודעה שניתנה באתר. אחרת, כל השינויים האחרים בתנאי שירות אלה תקפים נכון לתאריך "השינוי האחרון" המצוין ושימושכם המתמשך באתר לאחר תאריך השינוי האחרון יהווה קבלה של, והסכמה להיות כפופים אל, שינויים אלו.

 

 1. כללי שימוש למשתמשי האתר

  בעצם השימוש באתר הנך מצהיר כי השימוש שתעשה באתר יהיה בהתאם להוראות כל דין והינו נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע מכל שימוש מסחרי, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בקודקס או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של קודקס. הנך מודע לכך כי אתה האחראי הבלעדי על השימוש באתר.

  מבלי לפגוע בשאר התחייבויותיך ע"פ תנאי שימוש אלה, הנך מתחייב בזאת כי המסגרת שימושך באתר לא תעשה אחד או יותר מהמעשים הבאים: (1) התחזות לאחר, לרבות אדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של קודקס; (2) מסירה ביודעין של תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי; (3) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר אשר עשוי לפגוע בקודקס במשתמשים בשירותיה ו/או באתר; (4) שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות; (5) שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר (לרבות, לשם הדוגמא, כל דוג של Data Mining ו/או Data Crawling ) או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה (6) לפגוע או להפר כל זכות של משתמש אחר לפרטיות או זכויות אחרות, לקצור או לאסוף מידע אישי מזהה על משתמשי השירותים ו/או האתר ללא הסכמתם המפורשת, לרבות שימוש בכל רובוט, עכביש, יישום חיפוש אתרים או אחזור, או כל כלי ידני או אוטומטי אחר, עיבוד לצורך איחזור, יצירת אינדקס, או כריית נתונים ואינך רשאי לעסוק או לנסות לעסוק בכל צורה של ניסוי, סריקה, זחילה של מנועי חיפוש, שאיבת מידע, גישוש, ניווט רובוטי, שליפת מידע בצובר או פצחנות של השירות ו/או האתר; (7) להשמיץ, לעשות שימוש לרעה, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר בכל דרך אחרת את זכויותיהם החוקיות של אחרים, לרבות משתמשים או מעסיקים; (8) להשתמש בשירותים ו/או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית; (9) להסיר, או לנתק, מהתוכן כל כתבי הסרת אחריות, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות הנכללות בחומרים אלו (כגון ©,™ או ®); (10) להפר כל אחד מהתנאים שלנו; (11) לעקוף כל אחת מההגבלות הטכניות שלנו באתר ו/או בשירותים כדי לאפשר תכונות או פונקציות מושבתות, בלתי נגישות או לא זמינות לכם; ו/או (12) לגשת לאתר ו/או לשירותים כדי לפתח מוצר או שירות דומה או מתחרה.


בכפוף להוראות הדין החל, קודקס תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לחסום את גישתך לאתר ו/או את יכולתך להעלות לאתר תכנים או משובים ללא הודעה מוקדמת וללא חובה לספק נימוק או הסבר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. הנך מאשר כי קודקס לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר כאמור. הפסקת הגישה שלך לאתר לא תפגע בתחולת תנאי השימוש על התקופה בה עשית שימוש באתר ולכל תוכן שהעלית לאתר במהלך התקופה כאמור.

במידה ונחסמה גישתך לאתר ו/או יכולתך להעלות תכנים לאתר מכל סיבה שהיא, לא תוכל לשוב ולעשות שימוש באתר ו/או להעלות תכנים לאתר ללא ביצוע פניה לקודקס בבקשה לשוב ולאפשר לך גישה לאתר ו/או להעלאת תכנים. עוד יובהר כי, במהלך תקופת החסימה (ככל שתהיה כזו) לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באתר תחת פרטי משתמש אחרים. לתשומת לבך כי בגין רישום לאתר תוך התחזות לאחר את עשוי לעבור עבירה פלילית האסורה על פי חוק.

קודקס שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים.

 1. הגבלת אחריות

  • התוכן והשירותים הזמינים באתר זה ומודעות הדרושים, עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות. קודקס אינה נושאת בכל אחריות ואינה מציגה מצגים או התחייבויות כלשהם לגבי הדיוק, האיכות, הזמינות, האמינות, ההתאמה, השלמות, הנכונות, התועלתיות או היעילות של התוכן והשימוש באתר ו/או בשירותים. השימוש בשירותים, באתר ו/או בתוכן הם על אחריותכם בלבד וקודקס לא תישא בכל אחריות בקשר לכל שימוש מעין זה.

 

 

 

הנכם מסכימים ומאשרים בזאת כי השימוש באתר, בשירותים ו/או בתוכן הם על אחריותכם בלבד.

 1. שיפוי ופיצוי

  הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את קודקס או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.


 2. סמכות שיפוט וברירת הדין

  סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, קודקס, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 

 1. כללי

במידה ואיזו מהוראות  בתנאי שימוש אלו תמצא כבלתי חוקית, חסרת תוקף, או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תיחשב כנתיקה מתנאי שימוש אלו ולא תשפיע על התקפות והאכיפות של כל ההוראות הנותרות. אינך רשאי להמחות, לתת ברישיון משנה או להעביר בכל דרך אחרת כל אחת מזכויותיך והתחייבויותיך או כולן כאחת על פי תנאי שימוש אלו ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש של קודקס. כל וויתור מצד כל אחד מהצדדים על כל הפרה או מחדל להלן לא יחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או עתידיים. כל הכותרות או שמות הסעיפים הנכללים בזאת נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואינם מגדירים או מסבירים בשום צורה ואופן כל סעיף או הוראה של זה. תנאי שימוש אלו הם כל התנאים וההתניות בינך לבין קודקס לגבי הנושא של תנאי שימוש אלו וגוברים על כל ההסכמים או ההבנות הקודמים או הבו-זמניים בכתב או בעל פה ביניך לבין קודקס, אלא אם כן הוסכם מפורשות אחרת בכתב ביניכם לבין קודקס. אלא אם נאמר במפורשות אחרת, הודעות בקשר לתנאי שימוש אלה, יינתנו לכם באמצעות דוא"ל או מסרון. אתר זה עשוי גם לתת הודעות על שינויים בתנאי שימוש אלו או בנושאים אחרים, על ידי הצגת הודעות אלו או על ידי מתן קישורים להודעות אלו. הנך מסכים, ללא הגבלה, כי הגרסה המודפסת של תנאי שימוש אלו וכל הודעה שתינתן באופן אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים אל תנאי שימוש אלו באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמסמכים ורשומות עסקיים אחרים שנוצרו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

 1. פניה לקודקס

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל info@codex.co.il.