073-2270270

כל המידע על עולם המשפט

מרוכז במקום אחד

07.12.2020 | 16:00-15:30 | מפגש פתיחה

כניסה ליריד

07.12.2020 | 19:00-16:00 | הסבר חדש כל רבע שעה