073-2270270

כל המידע על עולם המשפט

מרוכז במקום אחד

מדיניות פרטיות


תאריך עדכון אחרון: 26 בדצמבר 2018

אנו בחברת קודקס מערכות בע”מ (להלן: ” קודקס”  או “אנו”) מכבדים את פרטיות המשתמשים בשירותי הייעוץ וההשמה שלנו, באתר האינטרנט בכתובתה www.codex.co.il  (להלן: האתר”), ובאפליקציות הטלפון שלנו (להלן: “השירותים”), ולכן מביאים בפניכם (להלן: “משתמשים”, “אתם”) מדיניות פרטיות זו, המתארת את המידע שאנו אוספים ואיך אנו משתמשים ומשתפים אותו.

 1. הסכמתכם

מדיניות פרטיות זו חלה על כל המידע שקודקס אוספת, באמצעות כל אחד משירותיה המפורטים לעיל.  במידה ואינכם מסכימים למי מתנאי מדיניות פרטיות זו, עליכם להפסיק את השימוש בשירותי קודקס באופן מידי, כיוון שאין לקודקס דרך לספק את השירותים ללא איסוף המידע כפי שמתואר במדיניות זו.

 1. איזה מידע קודקס אוספת אודות המשתמשים בשירותיה?

קודקס עשויה לאסוף שני סוגי נתונים ומידע מהמשתמשים בשירותיה:

א. סוג המידע הראשון הוא מידע לא מזוהה ואנונימי, הכולל מידע סטטיסטי, טכני והתנהגותי (להלן: “מידע אנונימי“).  קודקס אינה מודעת לזהות המשתמש שממנו נאסף המידע האנונימי כאשר המידע נאסף משימוש באתר קודקס הוא עשוי להכיל, בין היתר, את סוג מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן, רזולוציית מסך, שפת דפדפן ומקלדת, תיעוד ופעילויות הגולש באתר קודקס וכדומה. כאשר מידע זה נאסף מאפליקציות או מהתחברות לשירותים דרך טלפונים סלולריים, הוא עשוי להכיל, בין היתר, נתונים שמזהים את מכשיר הטלפון שלכם, הגדרות ומאפיינים ספציפיים למכשיר, קריסות אפליקציה ופעילות מערכת אחרת.

ב. סוג המידע השני הוא מידע אישי אשר מזהה או עלול לזהות את המשתמש או עשוי להיות מידע פרטי ו/או רגיש מטבעו  (להלן: “מידע אישי“).  מידע זה כולל:

 • כתובת IP של משתמשי האתר, הנאספת באופן אוטומטי, בעיקר לצורך איתור גיאוגרפי ומטרות אבטחה כפי שמתואר ביתר פירוט להלן.
 • משתמשים המעוניינים להשתמש בשירותיי ההשמה והייעוץ של קודקס נדרשים לבצע רישום, ולפני פניה למעסיק אף לפתוח תיק אישי. במהלך תהליך ורישום ו/או פתיחת תיק אישי, מתבקש המשתמש למסור שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל ועיסוק, קורות חיים מקצועיים, פרטים אודות השכלה ושירות צבאי/לאומי. ניתנת אף אפשרות להוסיף פרטים נוספים, להעלות תמונה, ולהשתתף בשאלונים וסקרים. לא כל המידע נדרש עבור אספקת השירות במלואו, ומידע שחובה לציינו אותו יסומן באופן ברור. יחד עם זאת, נציין  כי בדרך כלל שירותנו יעילים יותר וחוויית המשתמש מוצלחת יותר ככל שנמסר יותר מידע.
 • מידע אודות תהליך חיפוש העבודה של המועמדים העושים שימוש בשירותי קודקס, לרבות זהות מעסיקים אצלם התראיינו או מעוניינים להתראיין, תשובות חיוביות או שליליות שהתקבלו וכל מידע נוסף אשר עשוי להתקבל מהמעסיק, המועמד או עצם ביצועו של התהליך באמצעות המערכת.
 • למען הסר ספק, כל מידע אנונימי הקשור או המקושר לכל מידע אישי ייחשב כמידע אישי כל עוד קשר או קישור מעין זה קיימים.
 1. כיצד אוספת קודקס את מידע על המשתמשים בשירותיה?

את המידע על המשתמשים קודקס אוספת בשתי שיטות עיקריות:

 • באמצעות השימוש שלכם באתר או באפליקציה. כאשר הנכם משתמשים באתר, קודקס מודעת לכך ועשויה לאסוף ולתעד את המידע הקשור לשימוש זה, באופן עצמאי או בעזרת ספקי שירותי צד שלישי כמפורט להלן.
 • מידע שסיפקתם לנו מרצונכם החופשי .כאמור קודקס אוספת מידע אישי כאשר הנכם נרשמים ופותחים חשבון ו/או תיק אישי . בנוסף, כאשר ברצונכם לפנות אלינו בעזרת אמצעי הקשר הזמינים באתר קודקס או כאשר אתם ממלאים סקרים שונים, לדוגמא “סקר השכר הגדול”. קודקס מאחסנת את המידע האישי באופן עצמאי או בעזרת ספקי שירותי צד שלישי כמפורט להלן.
 • איסוף מידע מרשתות חברתיות. קודקס מאפשרת לכם להיכנס לשירותיה תוך שימוש בפרטי המשתמש שלכם בפייסבוק או בלינקדאין. במידה ותעשו זאת תקבל קודקס מידע עליכם מתוך חשבון הפייסבוק או הלינקדאין שלכם. סוג והיקף המידע תלוי בהגדרות הפרטיות שלכם באותן רשתות חברתיות ואנו ממליצים כי תבחנו מעת לעת את הגדרות הפרטיות שלכם שם.
 1. מהן מטרות איסוף המידע?
 • לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים למטרות מחקר והתאמה אישית למען שיפור האתר ו/או השירותים, ובכדי לייעץ למעסיקים בעניינים שונים.
 • לספק ולהפעיל את השירותים, וכדי לשפר חוויית משתמש ולהתאים אותה באופן אישי למשתמש.
 • לפתח ולהציע שירותים קחדשים ונוספים.
 • ליצור קשר עם המשתמשים, כדי לתת להם סיוע טכני ותמיכה.
 • לאסוף משובים לגבי השירות.
 • לתת מענה על שאלות משתמשים המקוונות שהוצגו באמצעות האתר.
 • לשלוח למשתמשים דואר אלקטרוני או מסרוני טלפון (SMS ו/או WhatsApp), לשם עדכון הליך חיפוש העבודה שלהם, לספק מידע כללי בדבר השירותים, עדכונים על מגמות שוק ומידע כללי רלוונטי למחפשי עבודה, או להעביר מידע שיווקי. ועם זאת, נאפשר לכל משתמש להסיר את עצמו מכל רשימת תפוצה בצורה ברורה ונוחה.
 • לפרסם ולהנגיש לך את שירותי קודקס דרך פייסבוק, לינקדאין, או רשתות חברתיות אחרות.
 • לגילוי מידע גיאוגרפי כללי (קרי, מדינה) שבה המחשב של המשתמש מחובר לאינטרנט בכדי שנוכל לדעת את המיקום הכללי של משתמשי האתר וכדי להגן על האתר.
 • לכל מטרה אחרת אשר תסכים לה באופן מפורש.
 1. שיתוף מידע עם צדדים שלישיים

קודקס לא תשתף או תעביר כל מידע אישי שאספה על מי ממשתמשי שירותיה לכל צד שלישי, למעט במקרים הבאים:

 • בכפוף לאישורכם המפורש לפני גילוי המידע, לדוגמא בהעברת המידע שלכם למעסיקים פוטנציאלים;
 • במידה ותבחרו לפתוח חשבון או להכנס לאתר קריביז בכתובת careebiz.com באמצעות חשבונכם בקודקס, קודקס תשתף במידע אישי את חברת קריביז 2017 בע”מ, המהווה חלק ממשפחת קודקס;
 • לעמוד בדרישות של כל דין, תקנה, הליך משפטי, זימון לבית משפט או בקשה מרשות ממשלתית;
 • לאכוף מדיניות פרטיות זו ו/או את תנאי השימוש, לרבות חקירות על הפרות פוטנציאליות שלהם;
 • לגלות, למנוע או להתמודד בכל דרך אחרת עם סוגיות של הונאה, אבטחה או בעיות טכניות;
 • להשיב לבקשות תמיכה של המשתמשים;
 • להגן על הזכויות, הקניין או הביטחון האישי של קודקס, משתמשי שירותיה, או הציבור הרחב;
 • במידה וקודקס תעבור שינוי כלשהו בשליטה בה, לרבות באמצעות מיזוג, רכישה או קנייה של כל או למעשה כל נכסיה; או
 • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלכם באמצעות ספקי שירותי חיצוניים של קודקס (לדוגמה, שירותי ענן אמזון), כפי שנדרש במידת הצורך ובלבד שספקים אלה חתומים על הסכמי סודיות מול קודקס ומחויבים על פיהם לשמירה על סודיות ושימוש המידע למטרת השירות אותו מספקים בלבד.

למען הסר ספק, קודקס עשויה להעביר ולגלות מידע אנונימי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.

 1. קטינים

ככלל, שירותי קודקס אינם מיועדים לקטינים ולכן, קודקס אינה אוספת במודע מידע אישי מילדים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) שנים ואינה מעוניינת לעשות כן. במקרה שיתגלה לקודקס כי אדם שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים עושה שימוש באתר ו/או בשירותי קודקס, קודקס שומרת לעצמה  את הזכות לאסור זאת ולחסום משתמש זה מלגשת לאתר האינטרנט שלה ותעשה כל מאמץ כדי למחוק מיד כל מידע אישי. במידה והנך קטין אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון יחד עם הוריך וקבל את הסכמתם להשתמש בשירות.

 1. קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

קישורים מסוימים הניתנים להלן מאפשרים לכם לצאת מאתר זה ולהיכנס לאתרים או למקורות מידע באינטרנט שאינם של קודקס. אתרים מקושרים אלו מסופקים לנוחותכם בלבד. אתרים מקושרים אלו אינם נתונים לשליטתה של קודקס והיא אינה אחראית לזמינות של אתרים או מקורות מידע חיצוניים אלו ולמדיניות האיסוף שלהם. קודקס שומרת לעצמה את הזכות לסיים כל קישור בכל עת. הנכם מאשרים ומסכימים גם כי קודקס לא תישא בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או ההסתמכות על כל תוכן, מוצרים או שירותים הזמינים בתוך או באמצעות כל אתרי אינטרנט מקושרים או שירותים אלו. רוב האתרים המקושרים הללו מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות החלים על השימוש באתרים אלו. רצוי תמיד לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים.

 1. הזכות לעיין במידע לעשות בו שינוי או לבקש את מחיקתו מידע אישי

אם מסיבה כלשהי ברצונכם לעדכן, לשנות או למחוק את המידע האישי שלכם ניתן לעשות זאת בכל עת דרך התיק האישי שלכם. במידה ותרצו למחוק את חשבונכם ניתן לפנות אלינו  באימייל info@codex.co.il  או באמצעות אחד מאמצעי הקשר הזמינים באתר ואנו נעשה מאמצים סבירים כדי להיענות לבקשתכם בכפוף לכל דיני הפרטיות החלים בנידון.

 1. אבטחה

קודקס עושה מאמצים כדי לאבטח את נכסי קודקס, האתרים, האפליקציות, השירותים והמידע האישי של המשתמשים בשירותיה. קודקס מיישמת את הנהלים וכללי המדיניות המקובלים בענף לאבטחת המידע האישי של המשתמשים ולמניעת שימוש בלתי מורשה בכל מידע מעין זה. יחד עם זאת, קודקס אינה יכולה להבטיח כי גישה בלתי מורשית אף פעם לא תתרחש. חלק מהמידע האישי מאוחסן אצל ספקי שירותי צד שלישי המספקים תכונות אבטחה משלהם.

 1. תוכנות צד שלישי

קודקס עשויה להשתמש בתוכנת צד שלישי כדי לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע הנאסף משימוש בשירותיה. תוכנות מעין אלו כוללות, ללא הגבלה, שירותי ניתוח הסטטיסטי, שירותי איחסון, שליחת אימיילים והודעות כתובות לטלפון הנייד.

 1. קוקיז (Cookies)

כאשר הנכם ניגשים לאתר או משתמשים בשירותי קודקס, קודקס עשויה להשתמש בטכנולוגיות מקובלות בענף כגון Cookies  או טכנולוגיות דומות, המאחסנות מידע מסוים על המחשב שלכם. עוגיות מאפשרות  הפעלה אוטומטית של תכונות מסוימות ומשפרות  את חוויית המשמש שלכם. רוב הדפדפנים יאפשרו לכם למחוק עוגיות מהכונן הקשיח של המחשב שלכם, לחסום קבלת עוגיות, או לקבל אזהרה לפני שהעוגיות מאוחסנות. לפרטים נוספים כיצד למחוק או לחסום עוגיות , אנא פנה לאפשרויות העזרה בדפדפן שלך.

יחד עם זאת, אנא זכרו כי אם חסמתם או מחקתם עוגיות, ייתכן ולא תצליחו להשתמש במלוא  מגוון השירותים אותם קודקס מציעה. בנוסף, חווית המשתמש שלכם עלולה להיפגע.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

קודקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת ולכן מומלץ לבקר בדף זה לעתים תכופות. תינתן הודעה על שינויים מהותיים במדיניות זו בעמוד הבית של האתר. שינויים מהותיים מעין אלו יכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר כל הודעה שניתנה באתר האינטרנט של קודקס. אחרת, כל השינויים האחרים במדיניות פרטיות זו תקפים נכון לתאריך “השינוי האחרון” המצוין ושימושכם המתמשך באתר לאחר תאריך השינוי האחרון יהווה קבלה של, והסכמה להיות כפופים אל שינויים אלו.

 1. האם יש לכם שאלות כלשהן?

אם יש לכם שאלות (או הערות) כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו לפנות אלינו בעזרת לאימייל info@codex.co.il.