www.codex.co.il ו-

073-2270270

כל המידע על עולם המשפט

מרוכז במקום אחד

מדיניות פרטיות


מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום: 7.5.2023.

זוהי מדיניות הפרטיות של אתרי www.codex.co.il ו- www.careebiz.com (להלן יחד: “האתר“). היא מתארת את האופן שבו אנו, חברת קודקס מערכות בע”מ (להלן: “אנו” או “החברה“), כמנהלי ובעלי האתר, אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר.

פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. בשל מגבלות השפה העברית, בחלק מהמקרים הניסוח של מדניות זו הוא בלשון זכר, אך מדיניות זו, על כל חלקיה, מתייחסת כמובן אל גברים ונשים.

מדיניות פרטיות זו סוקרת את האופן שבו אנו אוספים ומעבדים מידע אישי במסגרת פעילותך באתר, לרבות בעת פתיחת חשבון (מעסיק או מועמד), הגשת מועמדות למשרה, מתן חוות דעת והשתתפות בסקרים, העלאת תכנים (לדוגמה, קורות חיים), ויצירת קשר עמנו (להלן יחד: “השירותים“).

אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך.

נדגיש כי לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למסור לנו פרטים אישיים הקשורים אליך, אך אם תבחר שלא למסור אותם לא נוכל לספק לך את השירותים בצורה יעילה (ולעיתים – לא נוכל לספק את השירותים כלל, לפי העניין), ליצור איתך קשר או להשיב לפנייתך.

ייתכנו שינויים במדיניות זו בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר או על השירותים. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים מהותיים ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לכל מדיניות חדשה. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר ובשירותים.

בכל עת ניתן לפנות אלינו בכתובת: info@codex.co.il.

איזה סוגי מידע אנו אוספים?

כדי להשתמש בשירותים, תתבקש לפתוח חשבון משתמש מתאים (מועמד או מעסיק), באמצעות הזנת פרטי זיהוי שונים. לדוגמה, במקרה של מועמד, נבקש פרטי זיהוי כגון שם, מין, תחום התמחות, כתובת דוא”ל, תעודת זהות, השכלה, וטלפון; ובמקרה של מעסיק, נבקש פרטי זיהוי שונים כגון שמך ותפקידך בחברה, כתובת דוא”ל וטלפון.

כמו כן, תינתן לך האפשרות, הנתונה לשיקול דעתך הבלעדי, להזין ולהעלות פרטים ומסמכים נוספים. לדוגמה, במקרה של מועמד, ניתנת לך האפשרות להעלות מסמך קורות חיים, תחביבים, רקע צבאי, ומכתבי המלצה; ובמקרה של מעסיק, ניתנת לך האפשרות להעלות מידע אודות המשרה והכישורים המתאימים לה, כולל הפניות לקבלת משובים.

ההתקשרות שלך איתנו יכולה אף היא לכלול מידע אישי, בין אם בדוא”ל ובין אם בטלפון. לתשומת ליבך, חלק מהשיחות מוקלטות לצורך בקרה ושיפור השירותים.

בנוסף, אנו אוספים ומתעדים מידע אודות השימוש שלך באתר, לדוגמה, מועד כניסתך האחרון לאתר, מצב הרשמתך לאתר והפעילות שלך באתר.

מעת לעת יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים, כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, במקרה של מועמד – בפניה אלינו בבקשה כלשהי לאיתור משרה מסוימת יתכן שנבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך.

הינך מחויב למסור פרטים מזהים נכונים ומדויקים. ללא פרטים נכונים ומדויקים נתקשה לספק לך את השירותים, שכן פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים יפגעו באפשרותנו למצוא התאמות בין מעסיקים למועמדים או להשיב לך או לפעול לרישומך אם תבקש לעשות כן.

אנו מבקשים להוקיע מקרבנו את כל מי שמנסה להתחזות לאחר או למסור פרטים מטעים. לכן, אתה מצהיר שכל הפרטים שמסרת לנו הם נכונים ומדויקים. למען הסר ספק, השתתפותך בסקרים (לדוגמה, סקרי שכר) מחייבת מסירת מידע נכון ומדויק בלבד.

לתשומת ליבך, אין למסור פרטים על אנשים אחרים בניגוד להוראות הדין. לפיכך, אין לשתף איתנו פרטים אישיים מזהים הנוגעים לאנשים אחרים, לרבות שמותיהם, ללא הסכמתם המפורשת.

מדוע אנו אוספים את המידע?

אנו אוספים מידע כדי לספק את השירותים, על תכונותיהם השונות, לרבות לצורכי שיפור השירותים, ניהול ובקרה פנימיים. לדוגמה, אנו אוספים מידע למטרות ביצוע חיבור מיטבי בין מועמדים לבין מעסיקים.

בנוסף, אנו אוספים את המידע לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לו.

עם מי אנחנו משתפים את המידע?

אנו משתפים מידע עם חברות אחרות המסייעות לנו לספק לך את השירותים, רק ככל ששיתוף זה נדרש על מנת לממש את המטרות שלנו לאיסוף המידע. בכלל זה, ייתכן ונשתף את המידע שלך עם חברות למשלוח מסרונים, או עם חברות אחרות לשם הספקת השירותים, לצורכי שיווק ופרסום ולצרכים נוספים הנוגעים לפעילות, תחזוקת ופיתוח האתר ולפעילויות נוספות שלנו עם מעסיקים ומוסדות לימוד.

במקרה של מועמד, אנו משתפים פרטים לגביך עם נציגי מעסיקים ומוסדות לימוד שונים, על מנת שיוכלו לפנות אליך בנושאים שונים, באופן מסודר – הסכמתך למדיניות פרטיות זו מהווה גם הסכמה לשיתוף פרטים כאמור.

אנו נשתף את פרטיך גם עם חברות הקשורות אלינו, לדוגמה, כדי לשלוח לך הזמנות לאירועים וכנסים שיכולים להערכתנו לעניין אותך.

אנו משתמשים ב – ‘Google Analytics’, וכלי ניתוח נוספים או אחרים, כפי שנחליט מעת לעת. נוהל הפרטיות של Google Analytics זמין בכתובת: policies.google.com/privacy?hl=en-US. לתשומת ליבך, שירותי אנליטיקה משתמשים במידע אישי למטרות שלהם.

כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנחנו מקבלים צו בית משפט המחייב אותנו לגלות מידע.

אנא עיין בחלק “הבחירה שבידך” במדיניות זו, המתייחס להסכמתך לקבל הודעות מאיתנו ולאפשרויות העומדות בפניך לביטול הסכמתך.

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של האתר, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו, נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (לדוגמה, חברות אנליטיקה). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל.

משך הזמן שבו נשמור את המידע

אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות השימוש והאחזקה שבהם, כדי לספק את השירותים, למטרות הולמות וככל שנדרש בהתאם לדרישות החוק.

לתשומת ליבך, גם לאחר סיום שימושך באתר, אנו נמשיך לשמור עותק של פרטייך האישיים לצרכים משפטיים ולצורך תיעוד וארכוב והכל בהתאם להוראות הדין.

אנו רשאים לשמור מידע לא מזהה ללא מגבלה. בהתאם לנדרש, נמחק או נסיר פרטים מזהים ממידע שאיננו זקוקים לו עוד כמידע מזהה.

השימוש שלנו בקוקיות

כמו אתרים רבים אחרים באינטרנט, גם אנו משתמשים בקוקיות (Cookies), תגים ואמצעים סטנדרטיים אחרים למטרות שונות, לדוגמא כדי לשפר את האתר ואת חווית המשתמש בו.

קוקיות הן קבצים קטנים שמחשב-שרת אינטרנטי שולח למחשב המשתמש, כאשר המשתמש מבקש לצפות באתר אינטרנט. המכשיר שלך מוחק באופן אוטומטי חלק מהקוקיות כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך – אלו הן קוקיות ארעיות. קוקיות אחרות ממשיכות להישמר על גבי המחשב שלך – אלו הן קוקיות מתמשכות.

תוכל לצפות בסוגי הקוקיות שאנו משתמשים בהן ובתאריכי התפוגה שלהן באזור ההגדרות (settings) בדפדפן שאתה משתמש בו. כל דפדפן מאפשר לך לנהל את העדפותיך ביחס לקוקיות. אתה יכול לחסום או להסיר קוקיות – את חלקן או את כולן. לתשומת ליבך, חסימה או הסרה של קוקיות עשויה להשפיע על חווית המשתמש שלך באתר.

נוהגי פרטיות של אתרים ושירותים אחרים

מדיניות פרטיות זו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים או שירותים אחרים – שם הפעילות איננה מנוהלת על ידינו, ובהתאם, נוהגי הפרטיות שלהם יכולים להיות שונים. כפי שמצאת לנכון לעיין במדיניות זו, מומלץ לעיין גם במדיניות של כל אתר או שירות אליו הופנית מהאתר שלנו.

הבחירה שבידך

אנחנו מקנים לך בחירה בנוגע לניהול המידע שלך בשירותים. לדוגמה, ניתן לערוך ולשנות תוכן שהועלה, ולעיתים אף למחוק אותו, בהתאם למדיניות זו ולתנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת. כמו כן, תוכל בכל עת לבטל את רישומך לאתר ולמחוק את פרופיל המשתמש שלך. לאחר המחיקה, פרטיך לא יהיו נגישים יותר למשתמשים אחרים באתר.

בכל עת תינתן לך האפשרות להודיע לנו לחדול משיגור הודעות בעלות אופי פרסומי. אנו נחדל מלשגר לך הודעות כאלה בתוך פרק זמן סביר, בהתאם למגבלות התפעוליות, לאחר קבלת הודעה כזו.

בנוסף, עומדת לרשותך זכות מוקנית בחוק לבקש לעיין במידע הקשור אליך, השמור במאגרי המידע שלנו, ולדרוש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שגויים, מוטעים או לא מעודכנים. החברה רשאית לבקש ממך מסמך מאשר, לרבות תצהיר ערוך כדין, אודות הבעלות שלך במידע האגור במחשביה ושאתה טוען שהוא מזהה אותך. הליך העיון שלך במידע ייעשה בהתאם להוראות הדין.

אנא השתמש בתוסף הדפדפן לביטול ההסכמה לשליחת מידע של Google Analytics, הזמין בכתובת: tools.google.com/dlpage/gaoptout , או בכל מנגנון ביטול הסכמה אחר שמציעה חברת Google שמטרתו להפסיק את איסוף המידע האישי שלך על ידי Google Analytics.

מידע סטטיסטי ואנונימי

מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, אם נשתמש במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך.

מיזוג, רכישה או שינוי המבנה התאגידי שלנו

אם נמזג את פעילותנו עם חברה אחרת, או נרכש על ידי חברה אחרת, החברה החדשה תיכנס בנעלינו ותשתמש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות זו.

בנוסף, אם נשנה את המבנה התאגידי שלנו, אתר זה ימשיך לדבוק בעקרונות מדיניות פרטיות זו ולאסוף ולהשתמש במידע האישי המתייחס אליך, רק בהתאם לכתוב בה.

אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. גם ספקי האירוח של מאגרי האתר מיישמים מערכות לאבטחה פיזית ולמידור הגישה לאתר.
עם זאת, המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא, ומערכות האתר, לרבות התוכנות המשמשות אותו, אינן חסינות מתקלות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

קטינים

האתר והשירותים אינם מיועדים לקטינים. לפיכך, החברה אינה אוספת במודע מידע אישי מילדים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) שנים ואינה מעוניינת לעשות כן. במידה ויתגלה לחברה כי אדם שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים עושה שימוש באתר או בשירותים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסור זאת ולחסום משתמש זה מלגשת לאתר ולשירותים, ותעשה מאמץ כדי למחוק כל מידע אישי הקשור אליו.

פניות

אם לדעתך פרטיותך נפגעה באתר, אנו מצרים על כך. נשמח לעמוד לרשותך ולהתייחס לפנייתך במהירות המרבית. ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@codex.co.il.