073-2270270

כל המידע על עולם המשפט

מרוכז במקום אחד

תנאי שימוש באתר קודקס
תאריך: 1.6.2023

זוהי מדיניות הפרטיות של אתרי www.codex.co.il ו- www.careebiz.com (להלן יחד: “האתר”).

קודקס מערכות בע”מ (להלן: “קודקס” או “אנו” או “החברה“) היא הבעלים והמפעילה של האתר.

תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר, נועדו להסדיר את היחסים המשפטיים שבין החברה לבין כל אדם הגולש או עושה שימוש באתר, במידע, בתכנים או בשירותים המוצעים בו (להלן: “המשתמש“).

השימוש באתר כפוף להסכמה לתנאי השימוש, אשר מהווים הסכם משפטי מחייב בין החברה לבין המשתמש. הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש, ובכלל זה להוראות מדיניות הפרטיות. אילו מצאת לאחר קריאתך כי אינך מסכים לתנאים אלו, אנו מבקשים ממך לצאת מן האתר ולא לעשות שימוש בו, בתכנים המוצגים בו או בשירותים המוצעים באמצעותו. בשל מגבלות השפה העברית, בחלק מהמקרים הניסוח של מדניות זו הוא בלשון זכר, אך מדיניות זו, על כל חלקיה, מתייחסת כמובן אל גברים ונשים כאחד.

השירותים שלנו

קודקסהיא חברת השמה וייעוץ קריירה לעורכי דין ומקצועות המשפט, כמו גם בענפי השיווק, הפרסום והאדמיניסטרציה. קודקס מפעילה טכנולוגיה התומכת בשירותי ההשמה שלה. האתר מהווה פלטפורמה תעסוקתית המקשרת בין משתמשים המחפשים עבודה לבין משתמשים וחברות המעוניינים להעסיק עובדים. האתר מאפשר למשתמשים מחפשי העבודה לפתוח תיק אישי, לכתוב ולקרוא ביקורות על מעסיקים, לאסוף מידע אודותיהם ולהגיש קורות חיים. כמו כן, האתר מאפשר למעסיקים לכתוב אודות מקום העבודה שלהם, לפרסם משרות פנויות ולקבל קורות חיים של מועמדים העונים על דרישותיהם (להלן יחד: “השירותים“).

רישום לאתר, שימוש באתר ומגבלות

השימוש באתר הינו מעל גיל 18. בעת השימוש באתר, המשתמש מצהיר כי הוא מעל גיל 18. במידה ויתגלה לחברה כי אדם שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים עושה שימוש באתר או בשירותים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסור זאת ולחסום משתמש זה מלגשת לאתר ולשירותים, ותעשה מאמץ כדי למחוק כל מידע אישי הקשור אליו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

על מנת להשתמש באתר, תתבקש לפתוח חשבון משתמש מתאים (מועמד או מעסיק), באמצעות הזנת פרטי זיהוי שונים. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של האתר.

ניתנת לך – ורק לך – הזכות להשתמש בחשבון שלך באתר. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את שם המשתמש והסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים. בהרשמה לאתר, הנך מסכים ומאשר כי הפרטים שמסרת הם נכונים ומדויקים, חשבונך הוא אישי, אתה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שייעשו מחשבונך ולא תאפשר לאחר גישה לחשבונך.

בתום תהליך הרישום, נפעיל את חשבונך ויתאפשר לך לגשת לתכנים ולשירותים הזמינים למשתמשים רשומים.

חלק מן השירותים המוצעים באתר הינם בתשלום. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את השירותים שבגינם היא גובה תשלום או לשנות את גובהו של תשלום זה.

החברה רשאית לקבוע ולשנות מעת לעת את דרכי הזיהוי לשם הכניסה לאתר, ובכללן התחברות דרך זיהוי טלפוני על ידי מסרון, התחברות דרך הפייסבוק או רשת חברתית אחרת וכל דרך אחרת.

העלאת תוכן בלתי חוקי (כדוגמת, לשון הרע, פגיעה בזכויות יוצרים, בפרטיותו של אדם וכיוצא באלה), ניבולי פה, גסות רוח, איומים, ביטויים גזענים והתבטאויות המכוונות לפגוע באחרים (לדוגמה, פרסום פרטים אינטימיים על אדם, ללא רשותו), תוכן מיני, קוד תוכנה זדוני (וירוסים, סוסים טרויאניים וכו’) וכל תוכן שאיננו קשור לאופיו ומהותו של האתר אסורה בהחלט. עליך להימנע מלהעלות לאתר תוכן מסוג זה.

אנו רשאים לבדוק תכנים שביקשת להעלות לאתר, לפני פרסומם לאתר ולמנוע את העלאתם אם לדעתנו הם אינם עומדים בדרישות המפורטות בתנאי שימוש אלה. אנו רשאים גם להסיר תוכן לאחר שעלה לאתר, ביוזמתנו, או לפי דרישה של אחרים.

ככל שיידרש, נוכל גם לערוך תוכן שביקשת להעלות לאתר, כדי להתאימו לאופי ולמהות הפעילות באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש לעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. בעת ההרשמה לאתר נמסרו פרטים שגויים.
 2. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות הדין.
 3. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
 4. המשתמש ביצע שימוש באתר בניסיון להתחרות בו.
 5. המשתמש ביצע פעולה בניסיון למנוע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 6. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה, במי מטעמה או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

בכפוף להוראות הדין החל, קודקס תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לחסום את גישתך לאתר או את יכולתך להעלות לאתר תכנים או משובים ללא הודעה מוקדמת וללא חובה לספק נימוק או הסבר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. הנך מאשר כי קודקס לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר כאמור. הפסקת הגישה שלך לאתר לא תפגע בתחולת תנאי השימוש על התקופה בה עשית שימוש באתר ולכל תוכן שהעלית לאתר במהלך התקופה כאמור.

במידה ונחסמה גישתך לאתר או יכולתך להעלות תכנים לאתר מכל סיבה שהיא, לא תוכל לשוב ולעשות שימוש באתר או להעלות תכנים לאתר ללא פניה לקודקס בבקשה לשוב ולאפשר לך גישה לאתר או להעלאת תכנים. עוד יובהר כי, במהלך תקופת החסימה (ככל שתהיה כזו) לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם באתר תחת פרטי משתמש אחרים. לתשומת ליבך, פעולת רישום לאתר תוך התחזות לאחר עשויה להוות גם עבירה פלילית.

מחיקת החשבון

אילו ברצונך לסיים את השימוש בשירותי קודקס ולסגור את חשבונך, תוכל לפנות אלינו באמצעות אחד מאמצעי הקשר הזמינים באתר או באמצעות כתובת הדוא”ל info@codex.co.il.

קישורים

באתר נמצאים קישורים לעמודים שונים ברשת האינטרנט. קישורים אלו מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט, בין היתר אתרי מעסיקים. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר או מטעמו, והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו בכתובת: info@codex.co.il ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

הזכות לעשות שימוש במידע המוצג באתר

מקומם של תכני האתר הוא באתר בלבד. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בשירותים, ובתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

אין לפרסם תכנים מתוך האתר בכל אתר או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או להפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

על המשתמשים באתר נאסר:

 1. להעתיק או לשעתק את האתר.
 2. למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים או מדיות אחרות או להציג אותם באמצעות פעולות מסגור (framing) או שיקוף (mirroring).
 3. לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קוד המקור של האתר.
 4. לקשור לתוכן באתר המציג אותו במנותק מההקשר בו הוא מוצג באתר. בקישור לתכני האתר אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל תוגן המוצג באתר כפי שהוא במקורו.
 5. להשתמש באתר למטרות בחינה, לאסוף מידע באופן אוטומטי (scraping), לבצע פעולות פצחנות (hacking), לפרוץ למערכות האבטחה של האתר ושל כל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, להפריע לפעולות האתר, לעקוף את מנגנוני ההכנה של האתר, לבצע מניפולציה בפעילות האתר, לגשת גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כגון BOTS וCRAWLERS או לגשת לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינה מיועדת להיות נגישה.
 6. להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית או עוולה אזרחית, או להפר בכל דרך אחרת את החוק הרלוונטי לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת הפרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומרת מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
 7. לקשר לאתר יישומונים או אתרים בלתי חוקיים לרבות כאלו העוסקים בהימורים, פורנוגרפיה או שנאה.

קניין רוחני

האתר כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קניין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה (למעט בתכנים שמשתמשים העלו לאתר) הם בבעלותנו או שקיבלנו זכות שימוש בהם לרבות פרסומם באתר.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש באתר, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות באתר ואין להרשות לאחרים לעשות באתר ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו – ® מעידים על קיומן של זכויות קנייניות – אין לשבש את הצגתם.

זכויות היוצרים וכל זכות קניינית אחרת בתכנים שהעלית לאתר (ככל שיש בתכנים זכויות כאמור) נשארות בבעלותך. עם העלאתם באתר, אנו מקבלים ממך רשות בלתי חוזרת, ללא תשלום, בלתי מוגבלת בזמן וניתנת להעברה, להצגה, פרסום, הסתמכות, שכפול, העתקה, הפצה, שיווק, מכירה (לרבות באמצעות מתן רישיון למספר בלתי מוגבל של צדדי ג’), מסירה לציבור, עיבוד, עריכה, תרגום ושימוש בכל דרך שקודקס תמצא לנכון. כמו כן, קודקס שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שפורסם על ידך כדי לספק את שירותי האתר, להפעילו, לתחזקו, לבקר עליו, לאבטח אותו, לפתח אותו ולקדם אותו.

הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר העלית לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה-1965 או כל חוק אחר.

כמו כן, הנך מצהיר בזאת כי כל תוכן צד ג’ שהועלה על-ידך הועלה תוך וויתור על כל טענה או דרישה, לרבות טענה או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצר או לכל תמורה או תשלום מכל סוג שהוא בגין התוכן או פרסומו באתר או שימושו על-ידי קודקס בכל דרך שתמצא לנכון.

תחרויות ופרסים

קודקס שומרת לעצמה את הזכות לקיים מעת לעת תחרויות בקרב משתמשי האתר, כולם או חלקם (“תחרויות“), לרבות כאלו הנושאים פרסים.

מבלי לגרוע מיתר כללי תנאי השימוש, וככל שלא פורסמו כללים או תנאים אחרים וספציפיים לגבי תחרות מסוימת או הפרס/ים המוענק/ים במסגרתה (ככל ורלוונטי), יחולו התנאים שלהלן:

 1. שיקול הדעת לגבי הפרסים שיוענקו בתחרויות, ככל שיוענקו, ומאפייניהם יהיה שמור באופן בלעדי לקודקס. ככל שיש פרט לגבי הפרס שלא פורסם על-ידי קודקס במסגרת פרסומיה, ניתן לפנות לקודקס על מנת לבררו.
 2. במידה ולא נקבע מועד אחר על-ידי קודקס במסגרת התחרות, פרסים יהיו ניתנים למימוש עד למועד המוטבע עליהם.
 3. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא יינתן עודף או זיכוי מכל סוג שהוא בגין שימוש בחלק משוויו של שובר פרס.
 4. הפרסים בתחרות הינם אישיים, וזוכה בתחרות לא יהא רשאי להסב, להמיר, להחליף או לשנות את זכייתו בכסף, שווה כסף או כל מוצר אחר.
 5. למען הסר ספק, יובהר כי חבות במס מכל סוג שהיא בגין זכייה בפרס, ככל שתהיה, תחול על הזוכה בפרס.

קודקס שומרת לעצמה את הזכות לעצור תחרות בכל עת, להוסיף, לגרוע או להחליף את הפרסים או את שווים בכל תקופת התחרות או אחריה, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק יודגש כי בחירת הזוכים בתחרות נתונה באופן בלעדי לשיקול דעתה של קודקס, והיא אינה מחויבת בפרסום הליך הבחירה או נימוקים לבחירה. מוסכם כי לא תהיה למי מהמשתתפים בתחרויות כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לנושאים אלו.

קודקס תהא רשאית לפסול כל משתתף מהשתתפות בתחרות וכן לא להעניק פרס או לבטל לכל זוכה פרס בו זכה, באם מצאה כי הלה פעל בדרכים פסולות או במרמה, או הפר הוראות כל דין, תקנון זה או כל הסכם אגב או לשם ההשתתפות בתחרות או מימוש הפרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של קודקס או מי מטעמה, בין לפני הכרזת הזוכים בתחרות ובין לאחריה. יובהר כי המשתתף מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי קודקס או מי מטעמה בשל כך.

שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה בכל מחלוקת או עניין הקשורים לתחרות או לתוצאותיה יהיו נתונים בידי קודקס. הכרעתו של עורך התחרות תהיה סופית ולמשתתפים או למי מטעמם לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי קודקס או מי מטעמה.

קודקס לא תהיה אחראית על טיבו, איכותו של הפרס או התאמתו לזוכה וכל מאפיין אחר הקשור בפרס או במימושו אשר תלוי בגוף שלישי שאינו קודקס, לרבות גוף שלישי המעניק בפועל את הפרס. למשתתף בתחרות לא תהיה כל טענה, דרישה או תלונה בקשר האמור לעיל.

המשתתף מצהיר כי קודקס או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, וכן כל אובדן, הפסד והוצאות מכל סוג שיגרמו לו בקשר עם התחרות או מימוש הפרס. יובהר כי המשתתף לא יהא זכאי לכל החזר בגין כל הוצאה הקשורה להשתתפות או לזכייה בפרס.

המשתתף מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שזכייתו בתחרות, ככל שיזכה, עשויה לקבל סיקור תקשורתי. בהשתתפותו בתחרות, מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום כל מסר שהועבר על-ידו לעורך התחרות, וכן את שמו ואת דבר השתתפותו וזכייתו בתחרות בכל אמצעי תקשורת ובכל מדיה וזאת מבלי שיהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין פרסומים כאמור. מוסכם בזאת כי קודקס עשויה להציב את דבר הפרסומים כאמור, לרבות תוך שיתוף פעולה של הזוכה, כתנאי לקבלת הפרס בתחרות.

קודקס תיצור קשר עם הזוכים בתחרויות. לכל אחד מהזוכים תינתן הזדמנות לשמר את זכייתו בפרס באמצעות יצירת קשר עם עורך התחרות, וזאת במהלך 48 שעות מיד לאחר שליחת הודעה מאת עורך התחרות, כאמור. במידה והזוכה לא יצור קשר בתוך 48 שעות כאמור, ייבחר זוכה אחר על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קודקס.

במידה והפרס לא הגיע לידי הזוכה או לא מומש על-ידו במועד, או בכלל, מסיבה שאינה תלויה בקודקס, לא תהיה לזוכה כל טענה או דרישה כנגד קודקס בעניין זה.

ככל ותמצא לנכון או הדבר יידרש על פי דין, קודקס תערוך ותפרסם תקנון ספציפי למקרים ספציפיים.

היעדר יחסי עובד מעביד

למען הסר ספק, אין בין קודקס לבין משתמשי האתר ושירותיו יחסי עובד מעביד. כל הסכם עבודה, הסכם העסקה, הסכמה למתן שירותים או הסכמה מסחרית אחרת בין משתמשי האתר לבין מעסיק המפרסם דרכו, יהיו בין המשתמש לבין המעסיק וקודקס לא תהיה כל צד בעסקה כזו. כל העסקה של קודקס את עובדיה הישירים נעשית בהסכם ספציפי החתום בכתב בין הצדדים. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה נגד קודקס בגין העסקתו, תנאי העסקתו או אי העסקתו עבור משרה שפורסמה באתר.

הגבלת אחריות

השימוש באתר ייעשה ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של החברה או מי מטעמה לטיב, לאיכות, להיקף, לסוג, למידת הדיוק או לאמינות התכנים שיוצעו במסגרת המוצרים והשירותים הניתנים בהם. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. החברה (לרבות כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים או הסוכנים שלה) לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה או מתוך השירותים, התוכן או האתר, או השימוש או אי היכולת לעשות שימוש בשירותים או באתר, או כשל של השירותים בין אם קודקס הייתה מודעת לאפשרות לנזקים מעין אלו ובין אם לאו.

השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לתפעל את האתר בצורה הטובה, המדויקת והמעודכנת ביותר. עם זאת, התוכן והשירותים הזמינים באתר זה ומודעות הדרושים, עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות. קודקס אינה נושאת בכל אחריות ואינה מציגה מצגים או התחייבויות כלשהם לעניין הדיוק, האיכות, הזמינות, הנכונות, או העדכנות של המידע.

מודעות הדרושים בקודקס מתפרסמות על ידי או עבור המעסיקים ובאחריות המעסיקים בלבד, ואין קודקס אחראית לתוכנן. אין לראות בכל פרסום של מודעת דרושים כל המלצה או הבעת עמדה של קודקס לגבי טיב המשרה המוצעת, קהל היעד הרלוונטי למשרה, או המעסיק המציע.

התוכן באתר כולל תכנים אשר מקורם בקודקס וכן תכנים אשר מועלים על-ידי צדדי ג’. תכני צד ג’ אינם בשליטת קודקס ולכן לא תישא קודקס בכל אחריות ביחס אליהם, לרבות בכל הקשור לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בתכני צד ג׳. קודקס לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, לרבות משתמשי האתר.

השימוש בשירותים, באתר ובתוכן הם על אחריותכם בלבד וקודקס לא תישא בכל אחריות בקשר לכל שימוש מעין זה.

זמינות המידע, התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, קודקס תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן, לבטל או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה בקשר לכך.

קודקס תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, לא תהיה לך שום תביעה, דרישה או טענה כלפי קודקס או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. קודקס לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

יודגש כי ככל שיתברר בהליך משפטי כי נגרם נזק באמצעות השימוש בשירותי החברה, תהא החברה אחראית לסכום המצטבר ששילם המשתמש בפועל עבור אותו השירות שבגינו נוצרה עילת הנזק, ובכל מקרה תהא האחריות מוגבלת לסך המצטבר ששילם המשתמש לחברה.

שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את קודקס או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ״ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.

שונות

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של האתר, האינטרנט והיבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. קודקס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים באתר מעת לעת, לרבות בהיקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות האתר, בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן.

אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים משמעותיים הצפויים באתר, ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שישונו, ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך להם ובהתאם ייסגר חשבונך ותפקע הרשות שניתנה לך להשתמש באתר. יובהר כי עדכונים המתחייבים לצורך ציות להוראות הדין יכנסו לתוקף באופן מיידי ואינם כפופים בהכרח למתן הודעה מראש.

קודקס שומרת לעצמה את הזכות להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר. כמו כן, קודקס תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא לחסום את הגישה לאתר (בחלקו או במלואו) או לאפשר גישה לאזורים מסוימים באתר למשתמשים רשומים בלבד. קודקס לא תהא אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי או הורדה (מלאה או חלקית) של האתר כאמור. ככל שהנך מתנגד לשינויים שבוצעו על ידי קודקס או לזכותה לבצע שינויים כאמור, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר. עצם שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל הכותרות או שמות הסעיפים הנכללים בזאת נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואינם מגדירים או מסבירים בשום צורה ואופן כל סעיף או הוראה של זה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

קודקס שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים.

קודקס רשאית להציע באתר ובכל מדיה נוספת מבצעים, הטבות והנחות. קודקס רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

כל מחלוקות, סכסוך, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם התכנים והשירותים המצויים או המוצעים בו, ידונו על פי הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת וסכסוך בקשר עם האתר, קודקס או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

ככל והמודעות מתפרסמות בלשון זכר, הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל המשרות המתפרסמות באתר מיועדות לנשים וגברים, וללא קשר למעמד אישי, דת, נטייה מינית, מוצא או השקפה פוליטית.

קודקס תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע תמריצים (לרבות כלכליים) למשתמשים או צדדי ג’ על מנת שיעלו משובים לאתר.

אינך רשאי להמחות, לתת ברישיון משנה או להעביר בכל דרך אחרת כל אחת מזכויותיך והתחייבויותיך או כולן כאחת על פי תנאי שימוש אלו ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש של קודקס. כל וויתור מצד כל אחד מהצדדים על כל הפרה או מחדל להלן לא יחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או עתידיים.

פניות

נשמח לעמוד לרשותך בשאלות או בכל נושא בכתובת: info@codex.co.il.